Kaikkeus alkaa kaipuusta.

Sinun iho, toistaa onnea.

Ilman sinua, taivun alkakuloon