Ohjeeksi etäsuhteessa eläville
Etäsuhteen laadusta ja kestävyydestä kertoo, kulkevatko osapuolet, Junalla vai Onnibussilla.