Katson kuolevaa ihmistä

liian pian

liian vähän

Ehkä tässä jotakin turvallista