Ajatuksia (ja pohdintoja mitä toimittaja voi ehkä kysyä)

 

(Miksi olet ehdolla?)

-Kunnanllinen päätöksenteko kiinnostaa. Tavalliset työntekijäasiat, työllistäminnen, terveydenhuolto, rakentaminen, kaavoitus.

 

(Miksi Vasemmistoliitto?)

Vähemmistöjen asiat, työntekijöiden asema. Tuntuu että Vasemmistoliitto on minun poliittiinen koti. Sydämeni on ollut aina vasemalla.

 

(Mihin haluat vaikuttaa?)

-Minulle tärkeää on kamppailu laadukkaiden ja tasa-arvoisten sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta. (sanon ei terveydenhuollon rahojen valuttaminen siirtämistä yksityiselle).

-(Pelkään että yksityiset terveydenhuollon yritykset kuorivat kerman palveluista)

-Vaikka palvelut toimivat pääosin hyvin, ovat väestön sosiaali- ja terveyserot jatkuvasti kasvaneet.

-Ongelmana ovat peruspalveluiden riittämätön rahoitus, liian pitkät jonot sekä eri organisaatioiden väliset byrokraattiset rajapinnat, jotka estävät asiakkaiden ja potilaiden joustavan ja tarkoituksenmukaisen palveluiden käytön.

-On tärkeintä hyvien julkisesti tuotettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden takaaminen jokaiselle Suomessa asuvalle.

-Kun ennaltaehkäisevät palvelut toimivat ja jokainen saa hyvän ja oikea-aikaisen hoidon ja hoivan, niin ihmisten terveydentila paranee ja terveyserot pienenevät.

-Vaikka ihmisten hyvinvointi on jo arvo sinänsä, niin hyvä oikea-aikainen ja riittävä tuki johtaa myös taloudellisiin säästöihin, kun ihmiset ovat paremmassa kunnossa ja sairastavat vähemmän.

-Hallitus valmistelee sote-uudistusta, joka muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoa ja rahoitusta, tuottajaorganisaatioita sekä asukkaiden oikeuksia palveluihin.

-Valitettavasti sinänsä tarpeellinen sote-uudistus on oikeistohallituksen käsissä lähtenyt sivuraiteille, kun palveluiden turvaamiseen tähtäävästä hankkeesta on tullut yksityistämis- ja yhtiöittämisprojekti.

-Vasemmistoliitto edellyttää, että uudistus toteuttaa demokratiaa ja tasa-arvoa ja lisää palvelun tarvitsijoiden oikeuksia kustannustehokkaalla tavalla.

Vasemmistoliiton edustajana sitoutudun työskentelemään sen eteen, että:

-Terveasemin jonot saadaan lyhyemmiksi

-Hyvinvointi jakautuu tasaisemmin

-Palvelut on saatava heti kun niitä tarvitaan ja hoitoon on päästävä riittävän nopeasti. - -Erityisesti perusterveydenhuollon ja matalankynnyksen mielenterveyspalveluiden parempaan saatavuuteen on panostettava.

-Palvelujärjestelmän on toimittava saumattomasti, ihmisten pallottelun ja organisaatioiden välisen vastuunsiirtelyn on loputtava.

-Lisäksi mahdollinen maakuntavaltuusto on valittava demograattisesti. Eikä palveluiden järjestävä taho voi olla veroparatiisissa

-Kunnat ovat merkittäviä ja suuria työnantajia ja työllistäjiä. Erityisen paljon kunnat työllistävät naisia.

-Mielestäni kuntien tulee olla vastuullisia ja hyviä työnantajia. Hyvinvoivat, osaavat ja motivoituneet työntekijät pystyvät tarjoamaan kuntalaisille hyviä palveluja.

-Kunnilla on vastuu pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistämisestä. - -mielestäni kuntien tulee hoitaa tätä vastuutaan aktiivisesti. On parempi järjestää ihmisille työtä kuin maksaa työttömyyden ja pahoinvoinnin kustannuksia.


 

Lisäksi:

-Lisää työllistämistukeen, vähemmän kuntouttavaa.

-Uimahallin mahdollisuus (Allianssi??)

-Sosiaalinen luototus (Tampeeella näyttäsi toimivan)

-Työaikapankki/työntekijä ”pankki”

-Kirjastojen paikat säilyvät.

-Terveydenhuollon maskut eivät nouse